Archive for 'Cyperaceae'

Skogsivaks (Scirpus sylvaticus)

Skogsivaks (Scirpus sylvaticus)

Skogsivaks vokser i og nær vann, som her i et skogkledt tilsig til Nydammen, nord for Gjersjøen. Naturlig utbredelse i Europa, Sentral-Asia og Kaukasus.

Sumpsivaks (Eleocharis palustris)

Sumpsivaks (Eleocharis palustris)

Disse vokser ved den lille dammen på Østre Oppegård, og denne dagen var min første titt på dammen for å sjekke om den hadde salamander og frosk. Desverre var det lite av begge deler, da den tørre våren hadde sørget for at dammen hadde fordampet, og igjen var lukten av tørrfisk og frodig vegetasjon. Det […]