Rundsoldogg (Drosera rotundifolia)

Rundsoldogg (Drosera rotundifolia)

Finner du en myr finner du også en rundsoldogg (Drosera rotundifolia), om det er på et myrflak langs et tjern eller en…


Smalsoldogg (Drosera anglica)

Smalsoldogg (Drosera anglica)

På myren som omkranser Sjølitjernet er det svært tett med både rundsoldogg (Drosera rotundifolia) og smalsoldogg…


Rundsoldogg (Drosera rotundifolia)

Rundsoldogg (Drosera rotundifolia)

På myren som omkranser Sjølitjernet er det svært tett med soldugg, deriblant rundsoldogg (Drosera rotundifolia). Jeg…


Rundsoldogg (Drosera rotundifolia)

Rundsoldogg (Drosera rotundifolia)

I blomstringstiden er rundsoldogg (Drosera rotundifolia) avhengig av bestøvingstjenester fra insekter den normalt…