Black-cheeked Woodpecker (Melanerpes pucherani)

Black-cheeked Woodpecker (Melanerpes pucherani)

A common and opportunistic bird that gladly eats from human feeding stations during its daily rounds in its range. It…


Flaggspett (Dendrocopos major)

Flaggspett (Dendrocopos major)

Denne flaggspett (Dendrocopos major) ungen er fullt i stand til å fange sin egen mat nå, men sitter beleilig på denne…


Green-barred Woodpecker (Colaptes melanochloros)

Green-barred Woodpecker (Colaptes melanochloros)

This was a brief encounter with a green-barred Woodpecker (Colaptes melanochloros) as I was about to leave SouthWild…


Pale-crested Woodpecker (Celeus lugubris)

Pale-crested Woodpecker (Celeus lugubris)

This was the only encounter with the pale-crested woodpecker (Celeus lugubris) during my stay in Pantanal, and is a…


Vendehals (Jynx torquilla)

Vendehals (Jynx torquilla)

Vendehals (Jynx torquilla) med store unger! Det er nå juli og ungene maser veldig og "tyter" ut av redehullet, og det…


Vendehals (Jynx torquilla)

Vendehals (Jynx torquilla)

En dag hørte jeg en sjelden lyd som trigget minner fra da jeg var liten. Kunne det være vendehals (Jynx torquilla)? Det…


Campo Flicker (Colaptes campestris)

Campo Flicker (Colaptes campestris)

Campo flicker (Colaptes campestris) is the only species of woodpecker I encountered while at Pousada Xaraés. This was…


Red-necked Woodpecker (Campephilus rubricollis)

Red-necked Woodpecker (Campephilus rubricollis)

There are many species of woodpecker in Madidi and on the grounds of Chalalan, but this one is by far one of the…


Grønnspett (Picus viridis)

Grønnspett (Picus viridis)

Siden jeg var liten har jeg alltid sett og hørt grønnspett (Picus viridis) her. De er støyende når de flyr og tar ingen…