Tjeld (Haematopus ostralegus)

Tjeld (Haematopus ostralegus)

Bestanden av blåskjell er på et historisk lavmål i Oslo- og Bunnefjorden, og det er nesten ingen voksne skjell igjen.…


Tjeld (Haematopus ostralegus)

Tjeld Tjeld (Haematopus ostralegus)

Det er flere par tjeld Tjeld (Haematopus ostralegus) som hekker på Fyrsteilene i år og denne ungen er en av tre i dette…


Tjeld (Haematopus ostralegus)

Tjeld (Haematopus ostralegus)

Det er flere par tjeld (Haematopus ostralegus) som hekker på Fyrsteilene, og der tjelden er er det umulig å ikke høre…


American Oystercatcher (Haematopus palliatus)

American Oystercatcher (Haematopus palliatus galapagensis)

What a difference in behavior to the European Oystercatcher! The European Oystercatcher is extraordinarily vocal and…