Tjeld - Eurasian oystercatcher (Haematopus ostralegus)

Det er flere par tjeld som hekker på Fyrsteilene i år og denne ungen er en av tre i dette kullet. Desverre overlevde ikke den tredje, så nå har hver unge sin voksne helt for seg selv. I flere dager vokste de seg større og større og overlevde angrep fra terner, måker og de enorme bølgende til Color Fantasy.

Etterhvert ble de såpass vant til meg at kunne komme ganske nærme, noe som ikke er spesielt enkelt med tjelden. Tjelden er veldig sky, og tar til vingene ved minste tvil.

Desverre forsvant begge ungene 2 dager etter disse bildene ble tatt. Det er uklart om de druknet i Color Fantasy’s gigantiske bølger, eller om det var et angrep fra stormåkene (gråmåke, sildemåke og svartbaken) som klarte å bryte gjennom muren av makrellterner og fiskemåker.

Det viser hvor utrolig vanskelig det er for tjelden å få opp unger til flyedyktig alder selv i en godt bevoktet fuglekoloni som her på Fyrsteilene.

Av 5 par tjeld overlevde ingen unger i år.

Tjeld - Eurasian oystercatcher (Haematopus ostralegus)

Tjeld - Eurasian oystercatcher (Haematopus ostralegus)

Tjeld - Eurasian oystercatcher (Haematopus ostralegus)

Tjeld - Eurasian oystercatcher (Haematopus ostralegus)

Tjeld - Eurasian oystercatcher (Haematopus ostralegus)

Tjeld - Eurasian oystercatcher (Haematopus ostralegus)

Tjeld - Eurasian oystercatcher (Haematopus ostralegus)Tjeld - Eurasian oystercatcher (Haematopus ostralegus)

Tjeld - Eurasian oystercatcher (Haematopus ostralegus)

Tjeld - Eurasian oystercatcher (Haematopus ostralegus)

Tjeld - Eurasian oystercatcher (Haematopus ostralegus)

Tjeld - Eurasian oystercatcher (Haematopus ostralegus)Tjeld - Eurasian oystercatcher (Haematopus ostralegus)

Den høres slik ut:


Related Photos