Gul nøkkerose (Nuphar lutea)

Gul nøkkerose (Nuphar lutea)

Gul nøkkerose er en umiskjennelig og kjær plante vi finner i tjern, vann og elver. Enkelte steder kan en komme på nært hold helt tørrskodd, som her i Nydammen,…


Hvit nøkkerose (Nymphia alba)

Hvit nøkkerose (Nymphia alba)

Nydammen nord for Gjersjøen er full av vannliljer og andre vannplanter. Den hvite vannliljen er kanskje den aller vakreste av vannliljene og gir assosiasjoenr…


Hvit nøkkerose (Nymphia alba)

Hvit nøkkerose (Nymphia alba)

Den rundere bladformen til hvit nøkkerose gjør den lett å skille fra den gule nøkkrosen utenom blomstringstiden. Bladene er også rødlige frem til de er…


Gul nøkkerose (Nuphar lutea)

Gul nøkkerose (Nuphar lutea)

Gul nøkkerose har store blader - opptil 40 cm lange. 60.2578,11.5078 


Gul nøkkerose (Nuphar lutea)

Gul nøkkerose (Nuphar lutea)

Det vokser en stor bestand gule vannliljer der elven renner inn i Sjølitjernet. Ellers vokser den i små grupper langs myren og i de små kulpene innimellom.…