Myrperlemorvinge (Boloria aquilonaris)

Et passende navn på en sommerfugl rundt en myr! Her hviler den på et langt starrstrå i sonen mellom land og myrflakene i Sjølitjernet.

Myrperlemorvinge (Boloria aquilonaris)

Den var mest interessert i å sitte. Det blåste endel, så den duvet ganske så godt i alle retninger.

60.2578,11.5078 

Last updated on 15 December 2020