Sørgekåpe (Nymphalis antiopa)

En relativt sjelden gjest, og de få gangene jeg har sett den har den vært svært så flyktig og nervøs, så det har ikke blitt noen bilder før nå. Det er egentlig rart at den ikke er like vanlig som eksempelvis neslesommerfuglen, da det er rikelig med larveføde i området. Det er spesielt mye selje, osp og bjerk, men den spiser også av pære og alm som det også vokser her.

Jeg ser den enten om våren eller på denne tiden når det er modne plommer som den spiser av. Her varmer den seg i solen like ved et av plommetrærne.

Last Updated on 15 December, 2020 by morten

Related Photos