Neslesommerfugl (Aglais urticae)

En vanlig sommerfugl gjennom hele sommerhalvåret, men jeg ser den oftest i august/september. Noen ganger ser jeg den tidlig om våren, når bare snekklokker og krokus er i blomst. Den besøker mange av hageblomstene, så sentblomstrende planter vil gi sommerfuglglede til frosten kommer.

Brennesle kan for mange være en styggedom og atter andre mener en hage med brennsesle er en uryddig og ustelt hage. Jeg velger selvsagt å ha brennselse, da har jeg glede av larvene som spiser den og sommerfuglene som kommer som følge av det. For ikke å snakke om alle de andre insektene som faktisk lever av og i forbindelse med brenneslen.

Faktisk er brennseslesuppe veldig godt også! Men den brenner jo, så det er nok best å ikke like den skal man tro folk flest….

Last updated on 15 December 2020