Bitterbergknapp (Sedum acre)

Det er en eksepsjonelt hardfør plante. Den trenger kun en sprekk eller litt mose eller moserester for å klare seg på svabergene. Her trives den i de utallige sprekkene i gneisen, som er den dominerende bergarten på tomta.

Naturlig utbredelse i Grønland, Europa, Nord-Afrika og Kaukasus.

Bitterbergknapp (Sedum acre)

Last updated on 30 May 2024