Bitterbergknapp (Sedum acre)

Vokser rikelig både på tomta og området rundt.

På tomta vokser det flest på tilnærmet naken gneis ned mot sjøen. De slår rot der de finner en sprekk i fjellet, og uten annen konkurranse kan de lage fine tuer som i blomstringstiden lyser gult på lang avstand. Besøkjes spesielt av bie og humle.

Naturlig utbredelse i Grønland, Europa, Nord-Afrika og Kaukasus.

Bitterbergknapp (Sedum acre)

Last updated on 30 May 2024