Linnea (Linnaea borealis)

Bladene til linnea (Linnaea borealis) er lysegrønne, blanke og læraktige i vekstsesongen.

Når sesongen er over, og høst går mot vinter, vil bladene forbli grønne og sitte på til neste år og ny vekstsesong. Først da vil etterhvert de gamle bladene gulne og visne.

Naturlig utbredelse i subarktisk og subalpint Eurasia til Alaska, Uganda.

Linnea (Linnaea borealis)

Linnea (Linnaea borealis)

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 2 July 2024