Rødhyll (Sambucus racemosa)

Her vises nettverket av forgreninger som holder de utallige rødhyllblomstene på et blomsterskudd.

De samme forgreninger og ansamlinger finner man også på de største skalaene i kosmos, der også galaksene er holdt sammen av enorme forgreninger med store tomrom imellom. Her er det skjøre klorofyllfylte grener som holder hver knopp, mens i kosmos er det mørk materie som holder hver galakse.

De enkeltstående blomstene er så små at man må gå virkelig tett på for å se.

Naturlig utbredelse i Nord-Amerika, Europa til Nord-Kaukasus .

Rødhyll (Sambucus racemosa)

Rødhyll (Sambucus racemosa)

Last updated on 30 May 2024