Svarthyll (Sambucus nigra)

Svarthyll (Sambucus nigra) vokser spredt i Sandbukta – en i min hage, 2 i hagen til nummer 2, og en nede ved den gamle bryggen.

I motsetning til rødhyllen har denne flotte blomsterskjermer og er etter min mening en prydbusk som gir glede store deler av året – helt til de siste bærene er spist av fuglene.

Svarthyll har vært brukt som og brukes fremdeles som medisinplante.

Naturlig utbredelse i Azorene, Europa til Vest-Iran.

Svarthyll (Sambucus nigra)

Svarthyll (Sambucus nigra)

Svarthyll (Sambucus nigra)

Svarthyll (Sambucus nigra)

Svarthyll (Sambucus nigra)

Last updated on 1 July 2024