Rødkløver (Trifolium pratense)

Rødkløveren produserer blomster helt til frosten, og nå er det like før. Nettene har vært kjølige og på nippet til frost, men like før frosten har fått satt seg har solen kommet og snudd til noen få grader i pluss – enn så lenge.

De klare og stille nettene har sørget for at plantene har samlet vannmolekyl for vannmolekyl til de flotteste duggdråper. Fantastisk kunstverk naturen lar stå helt til et aldri så lite vindpust får plantene til å bevege seg og med det en kjedereaksjon av duggdråpekollisjoner som til slutt renser blader og blomster for disse små dråpene og forandrer de til helt ordinære dråper og våthet.

Er det derimot helt stille vil dråpene vokse og vokse til gravitasjonen drar dråpene ned til bakken og på veien lages en stripe bar for dråper. Det er fascinerende å se disse stripene på overflater i naturen og hvordan tilfeldigheter lager mønstre som for oss mennesker er vakre, men eksistensielt sett bare er det de er – uten hensikt og mening og hvertfall ikke for å imponere!

Last updated on 15 December 2020