Archive for 'Agaricales'

Stor knippesprøsopp (Psathyrella spadicea)

Stor knippesprøsopp (Psathyrella spadicea)

For flere år siden knakk en stor gren av det store og gamle asketreet i Sandbukta, og man kan se at barken hvert år dekker litt mer av såret. Men underveis råtner treverket med hjelp av blant annet denne soppen. Det er kun en drøy uke til desember, så det er høyst uvanlig å se […]

Glimmerblekksopp (Coprinellus micaceus

Glimmerblekksopp (Coprinellus micaceus)

Siste uken av november, og ingen tegn til vinter. Dermed vokser soppen ufortrødent videre i perkfekte kår – dunkelt og fuktig! Disse bryter gjennom sommerens løv tett ved stammen til en stor, ærverdig og gammel ask i Sandbukta. Takk til Morten Pettersen for identifisering!