Stor knippesprøsopp (Psathyrella spadicea)

Stor knippesprøsopp (Psathyrella spadicea)

For flere år siden knakk en stor gren av det store og gamle asketreet i Sandbukta, og man kan se at barken hvert år…


Glimmerblekksopp (Coprinellus micaceus

Glimmerblekksopp (Coprinellus micaceus)

Siste uken av november, og ingen tegn til vinter. Dermed vokser soppen ufortrødent videre i perkfekte kår - dunkelt og…