Glimmerblekksopp (Coprinellus micaceus

Siste uken av november, og ingen tegn til vinter. Dermed vokser soppen ufortrødent videre i perkfekte kår – dunkelt og fuktig!

Glimmerblekksopp (Coprinellus micaceus
Disse bryter gjennom sommerens løv tett ved stammen til en stor, ærverdig og gammel ask i Sandbukta.

Takk til Morten Pettersen for identifisering!

Last updated on 15 December 2020