• Aperture: ƒ/18
  • Camera: NIKON D4
  • Taken: 22 November, 2014 13:33
  • Focal length: 210mm
  • ISO: 400
  • Shutter speed: 1/4 s

Siste uken av november, og ingen tegn til vinter. Dermed vokser soppen ufortrødent videre i perkfekte kår – dunkelt og fuktig!

Glimmerblekksopp (Coprinellus micaceus
Disse bryter gjennom sommerens løv tett ved stammen til en stor, ærverdig og gammel ask i Sandbukta.

Takk til Morten Pettersen for identifisering!

  • Aperture: ƒ/18
  • Camera: NIKON D4
  • Focal length: 210mm
  • ISO: 400
  • Shutter speed: 1/4 s