Archive for 'Sildrefamilien'

Maigull (Chrysosplenium alternifolium)

Maigull (Chrysosplenium alternifolium)

Denne arten vokser enkelte steder i Delingsdalen i tette bestander, men ofte finner man ensomme planter langt fra sine artsfrender. Den trives best der det er gjørmete og fuktig. Denne vokser langs bekken som mater hele dalbunnen med fuktighet. Naturlig utbredelse i Europa til vestlige Sibir og Kauksus, nord-øst russland.

Nyresildre (Saxifraga granulata)

Nyresildre (Saxifraga granulata)

Karakteristiske blader på nyresildren – avrundete i nedre bladrosett og spisse oppe på stengelen.

Nyresildre (Saxifraga granulata)

Nyresildre (Saxifraga granulata)

I en av skråningene ned mot Ingierstrand bad er det en stor bestand av nyresildre – kanskje den største på svartskog. De er så mange i blomst at man ser det hvite skjøret på lang avstand. Likevel får de stå i fred for bukkettplukkere da de står veldig bratt og ulendt til. I år har […]

Nyresildre (Saxifraga granulata)

Nyresildre (Saxifraga granulata)

Vokser på skrinne og solrike skråninger, og ved Ingierstrandveien rett over tomta vokser de virkelig tallrikt. En sildreeng! Det er ellers individer overalt om man ser på de typiske vokseplassene. Den besøkes av humler og sommerfugler – deriblandt aurorasommefuglen. Blomsten er ytterst på en lang stengel, og det skal ikke mye bevegelse i luften før […]