Hårfrytle (Luzula pilosa)

Hårfrytle (Luzula pilosa)

Hårfrytlen gjør ikke mye av seg og de fleste legger ikke engang merke til den. Likevel er dette en av de aller første…


Lyssiv (Juncus effusus)

Lyssiv (Juncus effusus)

Ligner ved første øyekast veldig på knappsiv, og ofte man kan tro at det er samme art som er i ulike stadier når de…


Knappsiv (Juncus conglomeratu)

Knappsiv (Juncus conglomeratu)

Ligner veldig på lyssiv (Juncus effusus), men knappsiv har ru stengel og langsgående kanter/riller som vises tydelig…


Engfrytle (Luzula multiflora ssp multiflora)

Engfrytle (Luzula multiflora ssp multiflora)

Vokser i tørrskråningen i Sandbukta. Som med hårfrytlen er dette en plante de aller fleste overser som "bakgrunnsstøy"…


Hårfrytle (Luzula pilosa)

Hårfrytle (Luzula pilosa)

Her står hårene tydelig ut fra bladet, det som skiller hårfrytlen fra de andre frytlene.


Hårfrytle (Luzula pilosa)

Hårfrytle (Luzula pilosa)

Den vosker rikelig overalt her ute - i skog, skrinne skråninger, hager og kommer til stadighet i singelgangen ned til…