Archive for 'Sivfamilien'

Hårfrytle (Luzula pilosa)

Hårfrytle (Luzula pilosa)

Hårfrytlen gjør ikke mye av seg og de fleste legger ikke engang merke til den. Likevel er dette en av de aller første vekstene som blomstrer, og er ikke til å unngå på en tur i skogen. Her i skogen over Sandbukta er det kort avstand mellom hårfrytlene og enkelte steder er det nærmest enger […]

Lyssiv (Juncus effusus)

Lyssiv (Juncus effusus)

Ligner ved første øyekast veldig på knappsiv, og ofte man kan tro at det er samme art som er i ulike stadier når de vokser sammen, som her i dammen i Delingsdalen ovenfor Ingierstrand. Når i blomst er det tydeligste skillet at knappsivet har tett, og som navnet tilsier, knappaktig blomsterstand. Lyssivet har en blomsterstand […]

Knappsiv (Juncus conglomeratu)

Knappsiv (Juncus conglomeratu)

Ligner veldig på lyssiv (Juncus effusus), men knappsiv har ru stengel og langsgående kanter/riller som vises tydelig først ved makrofoto. Her vises tydelig ribbene på stengelen. Om man drar fingrene over vil man også kjenne at stengelen er ru.

Engfrytle (Luzula multiflora ssp multiflora)

Engfrytle (Luzula multiflora ssp multiflora)

Vokser i tørrskråningen i Sandbukta. Som med hårfrytlen er dette en plante de aller fleste overser som “bakgrunnsstøy” og ugress i vegetasjonen. Jeg merker jo også selv at jeg ikke akkurat velger frytlene som første fotomotiv i vårblomstringen. I mellom gress og andre vekster er den ikke alltid så iøenfallende. Her i skråningen gjelder det […]

Hårfrytle (Luzula pilosa)

Hårfrytle (Luzula pilosa)

Her står hårene tydelig ut fra bladet, det som skiller hårfrytlen fra de andre frytlene.

Hårfrytle (Luzula pilosa)

Hårfrytle (Luzula pilosa)

Den vosker rikelig overalt her ute – i skog, skrinne skråninger, hager og kommer til stadighet i singelgangen ned til huset. En vanlig plante med et ubegripelig navn! Hva i videste verden er en frytle???? At den har hår er jo tydelig og naturlig å ha med i navnet – men frytle….. Blomstene er knøttsmå […]