Archive for 'Lycopodiales'

Myk kråkefot (Lycopodium clavatum)

Myk kråkefot (Lycopodium clavatum)

Karakteristisk to-delt sporeaks som vokser fra en lang stilk. Stri kråkefot har kun et enkelt sporeaks per stilk..

Myk kråkefot (Lycopodium clavatum)

Myk kråkefot (Lycopodium clavatum)

De hvite hårene er kjennetegnet på en myk kråkefot.

Lusegress (Huperzia selago)

Lusegras (Huperzia selago)

Like ved Nydammen nord for Gjersjøen kom jeg over denne fantastiske samlingen lusegress – den største samling av arten jeg har kommet over så langt.

Lusegress (Huperzia selago)

Lusegras (Huperzia selago)

Godt oppe i de høyeste og bratteste skråningen dypt inne i Delingsdalen er det mange store og flotte lusegress. Disse kom jeg over etter å ha fulgt etter noen tretåspettunger oppetter åssiden. Lusegress skilles kanskje best fra de andre i kråkefotfamilien ved at de har sporesekker, eller sporangium rundt midten av de årsgamle skuddene. Yngleknopper.