Fagerklokke (Campanula persicifolia)

Fagerklokke (Campanula persicifolia)

For noen år siden så jeg en hvitblomstrende fagerklokkeplante i nordenden av parkeringsplassen mellom Ingierstrand og…


Fagerklokke (Campanula persicifolia)

Fagerklokke (Campanula persicifolia)

Vokser spredt i hele området - en under den store syrinen i hagen, noen langs veien, andre i skogen. Disse vokser i en…


Blåklokke (Campanula rotundifolia)

Blåklokke (Campanula rotundifolia)

Blåklokken vokser vanlig her hvor det er mange skrinne og solrike skråninger. Den kan på nært hold som her se ut som en…


(Campanula rapunculoides)

Ugressklokke (Campanula rapunculoides)

Dette er et utrolig seiglivet ugress! Den har knoller og om ikke disse tas opp vil ingen luking få bort denne fra…