Archive for 'Tjønnaksfamilien'

Tjønnaks (Potamogeton natans)

Tjønnaks (Potamogeton natans)

Uanselig frukt som spres med vannet først og fremst, men fugler er også innvolvert – jeg vet dog ikke hvilke arter som finner dette fristende….

Tjønnaks (Potamogeton natans)

Tjønnaks (Potamogeton natans)

Nydammen nord for Gjersjøen har enkelte steder en ugjenomtrengelig hinne av tjønnaksblader. Spesielt på vestsiden der landskapet er brattest. I år har det vært lite nedbør, så alt av blader som har råtnet ligger igjen og det blir en blanding av råtnende blader og alger som kan sees som en grønnlig suppe.