Hassel (Corylus avellana)

Hassel (Corylus avellana)

Det meste går mennesket hus forbi - enten fordi det er så lite, elelr fordi det har en livsrytme så forskjellig fra oss. Hver våre klages det høylydt i media…


Dvergbjørk (Betula nana)

Dvergbjørk (Betula nana)

Myrene rundt Steinsjøen nord i Akershus ligger kun 400 meter over havet eller så, og er den laveste beliggenhet jeg har kommet over dvergbjerken som de aller…


Svartor (Alnus glutinosa)

Svartor (Alnus glutinosa)

Denne svartoren vokser stort og bredgrenet like over tidevannsbeltet og de lave grenene gir lett tilgang til alt som rører seg fra de første raklene åpner seg…


Svartor (Alnus glutinosa)

Svartor (Alnus glutinosa)

Det vokser enkelte store og knudrete svartor langs sjøen, det flotteste er kanskje dette som vokser ved sjøboden i Sandbukta. Røttene sprekker opp sementen som…


Hassel (Corylus avellana)

Hassel (Corylus avellana)

Nå er det like før nøttene er modne! Jeg er på ingen måte den eneste som følger med på modningen av hasselnøttene, og hvert eneste år blir alle samme "høstet"…


Hassel (Corylus avellana)

Hassel (Corylus avellana)

Hassel er blant de første til å blomstre, og de fleste legger kun merke til hannblomstene, eller raklene som henger og sprer skyer av pollen for å treffe de…