Stor knippesprøsopp (Psathyrella spadicea)

Stor knippesprøsopp (Psathyrella spadicea)

For flere år siden knakk en stor gren av det store og gamle asketreet i Sandbukta, og man kan se at barken hvert år dekker litt mer av såret. Men underveis…


Glimmerblekksopp (Coprinellus micaceus)

Glimmerblekksopp (Coprinellus micaceus)

Siste uken av november, og ingen tegn til vinter. Dermed vokser glimmerblekksopp (Coprinellus micaceus) ufortrødent videre i perkfekte kår - dunkelt og fuktig!…