Sjøisen slipper endelig taket

Sjøisen slipper endelig taket

Vinteren 2009/2010 la fjordisen seg uvanlig tidlig, og først i kveld, 29. mars, var det tegn til at isen endelig skulle slippe taket. En kortvarig og intens…


Ringdue (Columba palumbus)

Ringdue (Columba palumbus)

Ringduen er en av de første trekkfuglene om våren og kommer selv om det nesten ikke finnes en bar flekk. I år så jeg den første 15. mars. Når det er mye sne…


Flaggspett (Dendrocopos major)

Flaggspett (Dendrocopos major)

Flaggspetten er vanlig her og sees og høres hele året. Nå om våren er den en hissig hakker på døde trær og stolper som gir høyest mulig resonans når den skal…


Ekorn (Sciurus vulgaris)

Ekorn (Sciurus vulgaris)

Vanlig og til tider tallrik, særlig om høst og vinter. Om høsten spiser den store mengder furufrø, og det kan sees på de enorme mengdene av avgnagde…


Nøtteskrike (Garrulus glandarius)

Nøtteskrike (Garrulus glandarius)

Sees ikke så ofte, men holder til i området, og har gjort det så lenge jeg kan huske. Virker som bestanden er stabil og fåtallig. I vinter har det vært 2…