Ringdue (Columba palumbus)

Ringdue (Columba palumbus) er en av de første trekkfuglene om våren og kommer selv om det nesten ikke finnes en bar flekk. I år så jeg den første 15. mars. Når det er mye sne kommer den gjerne på tomten for å spise av utlagt mat. Rigduen er vanlig og tallrik, og om den ikke sees, så høres den enten med vingeklapping og hvining, eller med sin vekjente hoooing.

Det er 3 ringduer som er kommet så langt og det er kraftig knuffing mellom to av de, og de “bokser” med vingene. Det går hardt for seg og fjær fyker omkring.

Den er en ubegripelig fomlete redebygger, og det virker mest som om den bare finner noen kvister for så å slippe de rett ned i et tre. Så får de lande der de lander, og forhåpentligvis bli til et rede. Enkelte reder er så tynne at eggene kan sees fra undersiden. Men fruktbar er den! Om det ikke går greit med første kull, så settes det i gang med et til. Seneste kull jeg har kommet over var i oktober her på tomten. Det endte desverre med at de halvvoksne ungene ble tatt av kråkene.

Den høres slik ut:

Sandbukta, 1420 Svartskog, Norway

Last updated on 6 July 2024