Gjersjøelven fryser

Det har vært kaldt i mange dager nå, og landskapet er dekket av sne og rim. Langs elven vokser isen seg større time for time. Snart vil isen på begge sider av elven møtes og alt vil være hvitt og helt stille.

Da vil fossekallene som lever her få det tøft! Et vakkert landskap for oss mennesker, men et vanskelig matfat for de som lever av det som finnes her.

Last updated on 13 March 2024