Archive for 'Vepser'

Jordhumle - Bumble Bee (Bombus sp)

Jordhumle – Bumble Bee (Bombus sp)

Når gressløken blomstret og farget store deler av Fyrsteilene lilla i begynnelsen av juni var det få humler å se, og jeg fryktet at humlebolene på øya ikke hadde overlevd vinteren. Men nå i juli er det store mengder humler, og de kan ikke få nok av de mange aksveronikaene (Veronica spicata) som vokser over […]

Jordhumle - Bumble Bee (Bombus sp)

Jordhumle – Bumble Bee (Bombus sp)

Humlene på Fyrsteilene har mange plantearter å velge mellom fra våren til sensommeren, og nå er det aksveronikaene (Veronica spicata) som er viktigst da den vokser over hele øya og stedvis i tette bestander. Mange av aksveronikaene har blomstret i noen uker nå og blomsterstandene viser nå at det kun er noen få knopper igjen […]