Archive for 'Humler'

Bombus lapidarius

Steinhumle (Bombus lapidarius)

Det er mange humler her – fra tidlig om våren til sent på høsten. De er mest tallrike til omtrent når røsslyngen blomstrer. Deretter minker de i antall. Når de bestøver blomster de må krype inn i høres summingen og dirringen av vingene som vribrerer mot blomsterbladene – nesten som å høre på myke og […]

Stor jordhumle (Bombus terrestris)

Stor jordhumle (Bombus terrestris)

Vanlig og tallrik i hage og området ellers. Vingene lager en dypere summing enn de mindre humlene. Humler er viktige pollinerere for frøformering såvel som mat for dyr og mennesker. Jeg ser også humler tidlig om våren på krokus, scilla, hestehov, blåveis, hvitveis og på fruktrær som plommer og moreller. Biene har blitt sjeldnere de […]

Lynghumle (Bombus jonellus)

Lynghumle (Bombus jonellus)

Som navnet tilsier er denne knyttet til lyng som det vokser mye av overalt her. Lynghumlen besøker også andre blomster i nærheten når lyngen ikke er i blomst.