Bombus lapidarius

Steinhumle (Bombus lapidarius)

Det er mange humler her - fra tidlig om våren til sent på høsten. De er mest tallrike til omtrent når røsslyngen…


Stor jordhumle (Bombus terrestris)

Stor jordhumle (Bombus terrestris)

Vanlig og tallrik i hage og området ellers. Vingene lager en dypere summing enn de mindre humlene. Humler er viktige…


Lynghumle (Bombus jonellus)

Lynghumle (Bombus jonellus)

Som navnet tilsier er denne knyttet til lyng som det vokser mye av overalt her. Lynghumlen besøker også andre blomster…