Lynghumle (Bombus jonellus)

Som navnet tilsier er denne knyttet til lyng som det vokser mye av overalt her. Lynghumlen besøker også andre blomster i nærheten når lyngen ikke er i blomst.

Last updated on 15 December 2020