Archive for 'Tjeldfamilien'

Tjeld (Haematopus ostralegus)

Tjeld (Haematopus ostralegus)

Ved første øyekast ser denne tjelden vital og sunn ut. Desverre lider den hvert eneste minutt av sitt liv! Ta en titt på beina! Nesten daglig kommer det menensker fra inn og utland og fisker langs Bunnefjorden. De gleder seg over naturen og nyter forventnigen om at de skal hente opp fisk fra sjøen. De […]