Spisslønn (Acer platanoides)

Spisslønn (Acer platanoides)

En myk, rødlig og sårbar samling blader som har brutt seg igjennom vinterens tette og beskyttende knoppkappe. Om noen…


Spisslønn (Acer platanoides)

Spisslønn (Acer platanoides)

Spisslønn er kjent for de fleste når frøene faller ned som "helikoptre" om sensommer og høst. Hvem husker ikke å ha…


Spisslønn (Acer platanoides)

Spisslønn (Acer platanoides)

Vokser vanlig her, men kun 2 modne, store trær i området. De aller fleste er ynglinger som prøver seg, men som enten…