Einstape (Pteridium aquilinum)

Einstape (Pteridium aquilinum)

Om våren når einstapen folder seg ut, virker den uanselig og lite truende på plantene rundt. Men når de er ferdig utfoldet kan einstapen fullstendig blokkere…