Strekløper (Tibellus oblongus)

Denne edderkoppen sitter i blomstene og venter på at et passende insekt skal lande. Edderkoppen spiser her på en blomsterflue, så den er utrolig rask i refleksene. Men når den sitter i bakholdsangrep, kommer jo maten nærmest og setter seg på edderkoppen så det burde kanskje ikke være så vanskelig?

Det spesielle med denne er at, i motsetning til krabbeedderpkoppen, så er ikke denne kamuflert i blomstens farger, men har sin statiske artsmessige farge. Til tross for dette er det likevel ingene problemer med å fange mat. Naturen har alt så kommet frem til både kamuflasje og ingen kamuflase gir godt overlevelsesgrunnlag.

Last updated on 15 December 2020