Archive for 'Maskeblomstfamilien'

Torskemunn (Lintorskemunn)

Torskemunn (Linaria vulgaris)

De lange, smale og blågrønne bladene til torskemunn er ikke til å ta feil av. Denne vokser helt nede ved høyvannssonen i Sandbukta.

Aksveronika (Veronica spicata)

Aksveronika (Veronica spicata)

Selv på de skrinneste plassene sto aksveronikaene frodige og store. De var alle i starten av blomstringen – ingen visne blomster å se på blomsterstandene. Kanskje den beste tiden i en blomstereng! Tørrbakkeengene på Hovedøya er i år et nydelig skue. Jevn nedbør har gitt perfekte vekstforhold, og nå er alle godt i gang med […]

Aksveronika (Veronica spicata)

Aksveronika (Veronica spicata)

Smale og ru blader kjennetegner aksveronika. Naturlig utbredelse i Eurasia.

Småmarimjelle (Melampyrum sylvaticum)

Småmarimjelle (Melampyrum sylvaticum)

Vokser på langt nær like vanlig her som stormarimjellen som sees overalt mellom blåbærlyng og i tett og åpen skog. Denne planten fant jeg som en del av en større gruppe ved demningen i Delingsdalen. Småmarimjelleblomsten er i motsetning til stormarimjellen mye kortere og nesten alltid helt gul.

Brunrot (Scrophularia nodosa)

Brunrot (Scrophularia nodosa)

En underfundig blomst som med sin mørke farge og og liten størrelse ikke er lett å legge merke til om den da ikke vokser som en gruppe eller for seg selv. Den vokser vanlig i fuktige og skyggefulle områder i skog og langs vei. Planten har medisinske egenskaper og skal være mildt vann og avføringsdrivende, […]

Tveskjeggveronika (Veronica chamaedrys)

Tveskjeggveronika (Veronica chamaedrys)

Vokser vanlig i enger og strekker seg opp og støtter seg på høyt gress og andre planter. På lang avstand sees de mange blomstene som et blåskjær som når man kommer nærmere er mengder av lillefingernegl store blomster.

Revebjelle (Digitalis purpurea)

Revebjelle (Digitalis purpurea)

Denne giftige og toårige planten vokser ikke vilt her, men overlever ved min spredning av frøene. Blomstene er svært populære hos humlene, og det er riktig så underholdene å se de sveve foran blomstertrakten og sikter seg inn for landing. Utrolig nok skal det mye vind til før det blir noe problem å lande og […]