Archive for 'Springfrøfamilien'

Springfrø (Impatiens noli-tangere)

Springfrø (Impatiens noli-tangere)

Vokser i de ofte vannfylte grøftene langs grusveien ved Gjersøelven før båtopplaget og i store mengder mellom bommene til broen, og dernest ved elven rett etter verkstedet. I blomst er denne ikke til å ta feil av.