Torskemunn (Lintorskemunn)

Torskemunn (Linaria vulgaris)

De lange, smale og blågrønne bladene til torskemunn er ikke til å ta feil av. Denne vokser helt nede ved høyvannssonen i Sandbukta.


Aksveronika (Veronica spicata)

Aksveronika (Veronica spicata)

Selv på de skrinneste plassene sto aksveronikaene frodige og store. De var alle i starten av blomstringen - ingen visne blomster å se på blomsterstandene.…


Aksveronika (Veronica spicata)

Aksveronika (Veronica spicata)

Smale og ru blader kjennetegner aksveronika. Naturlig utbredelse i Eurasia.


Småmarimjelle (Melampyrum sylvaticum)

Småmarimjelle (Melampyrum sylvaticum)

Vokser på langt nær like vanlig her som stormarimjellen som sees overalt mellom blåbærlyng og i tett og åpen skog. Denne planten fant jeg som en del av en…


Brunrot (Scrophularia nodosa)

Brunrot (Scrophularia nodosa)

En underfundig blomst som med sin mørke farge og og liten størrelse ikke er lett å legge merke til om den da ikke vokser som en gruppe eller for seg selv. Den…


Tveskjeggveronika (Veronica chamaedrys)

Tveskjeggveronika (Veronica chamaedrys)

Vokser vanlig i enger og strekker seg opp og støtter seg på høyt gress og andre planter. På lang avstand sees de mange blomstene som et blåskjær som når man…


Revebjelle (Digitalis purpurea)

Revebjelle (Digitalis purpurea)

Denne giftige og toårige planten vokser ikke vilt her, men overlever ved min spredning av frøene. Blomstene er svært populære hos humlene, og det er riktig så…