Skogtordivel (Anoplotrupes stercorosus)

Hvert år ser jeg skogtordivel på denne strekningen inn mot dammen i Delingsdalen over Ingierstrand bad.

Her har den blitt tiltrukket av møkk fra et insektspisende dyr. Møkken er føde for larvene, så den graver den ned i dype ganger som hun til slutt legger eggene sine i.

Skogtordivelen ligner veldig på stor tordivel, og om man ikke har de ved siden av hverandre og kan skille på størrelse, så er det tydeligste skillet at skogtordivelen har tverrgående furer over “åskammene” på de langsgående furene på dekkvingene.

Last updated on 15 December 2020