Rødfottege (Pentatoma rufipes)

Om ikke denne hadde rørt på seg, ville jeg nok ikke lagt merke til den der den gikk i ett med omgivelsen på furuskogbunnen. Det viktigste kjennetegnet, den gule trekanten på ryggen, er det tydeligste skillet mellom den og omgivelsene.

Last updated on 15 December 2020