Seksflekket bloddråpesvermer (Zygaena filipendulae)

Related Photos