Archive for 'Amfibier'

Buttsnutefrosk (Rana temporaria)

Det har vært kalde vintre de siste årene, og for noen vintre siden døde masse frosk av okygenmangel i dammen ovenfor Ingierstrand bad. Når isen hadde gått den våren, så jeg masse døde frosk på bunnen av dammen – men det var også noen store karper som lå døde! Hvem som har satt ut karpene […]

Padde (Bufo bufo)

Padden er desverre ofte å se paddeflat – altså overkjørt på veien! Det er jo tegn på at den er ganske vanlig i området, men kan også bety at den trives godt i området langs Sandbukta, og av den grunn ofte er kjørt over. Det er nemlig mange bekker og fuktige drag ned mot sjøen. […]