Slyngsøtvier (Solanum dulcamara)

Slyngsøtvier (Solanum dulcamara)

Vokser vanlig i fuktige lokasjoner og en har frødd seg foran garasjen der jevnlig vanning av blomster i potter sørger…