Archive for 'Bryales'

Bekkerundmose (Rhizomnium punctatum)

Skogfagermose (Plagiomnium affine)

Først ved virkelig nærsyn kan man se de fantastiske strukturene i bladverket – som er nesten gjennomsiktig. Det er også da man kan se taggene i bladkanten.

Bekkerundmose (Rhizomnium punctatum)

Bekkerundmose (Rhizomnium punctatum)

På bakken er det mange uanselige småvekster som ved nærmere ettersyn er ganske så rare – i utseende og væremåte. Vokser i Delingsdalen – disse ved demningen over Ingierstrand bad. Her vises en hannplante med kronbladliknende plassering av bladene rundt den spermproduserende strukturen antheridia. For spredning trengs vann, og det er også derfor antheridia sitter […]