Torvmose 03

Torvmose 03

Vasketjernet er et lite myrvann noen titalls høydemetre opp og nord for Steinsjøen - godt inne i Hedmark. Der er det godt med myr på den ene siden og…


Torvmose 02

Torvmose 02

Enkelte steder rundt Steinsjøen vokser det slike fantastiske hengende torvmosetepper som dette. Her er det også mange sporehus som snart vil åpne seg.


Torvmose 01

Torvmose 01

Denne torvmosearten vokser i store bestander i de mørke og fuktige "dalførene" i barskogen rundt hytta i Skogbygda. Dette er en gammel skogsbilvei som naturen…


Spriketorvmose (Sphagnum squarrosum)

Spriketorvmose (Sphagnum squarrosum)

På svartskog, ikke langt fra kirken, er det to små dammer, som selv ikke jeg visste om før naboen nevte han hadde vært der for ikke så lenge siden. Google Maps…


Spriketorvmose (Sphagnum squarrosum)

Spriketorvmose (Sphagnum squarrosum)

Den lille bestanden av spriketorvmose som vokser rundt den ene av to små dammer på Svartskog, ikke langt fra kirken, hadde mange sporofytter som med sin…


Fagertorvmose (Sphagnum pulchrum)

Fagertorvmose (Sphagnum pulchrum)

En av mange torvmosearter i myren rundt Sjølitjernet. Takk til Tove H. Dahl for identifisering. 60.2578,11.5078