Shield Sundew (Drosera peltata)

Shield Sundew (Drosera peltata)

Shield Sundew is found in Sikkim's subtropical to temperate biomes to 3600 meters elevation. Elevation: 2775 meters. Native range is Australia and New……


Shield Sundew (Drosera peltata)

Shield Sundew (Drosera peltata)

Shield Sundew is found in Sikkim's subtropical to temperate biomes to 3600 meters elevation. Elevation: 2775 meters. Native range is Australia and New……


Drosera montana

Drosera latifolia

In one relatively short stretch of the road on the plateau of Itatiaia National Park there’s a dense population of this species. Unfortunately somebody had dug…


Drosera latifolia

Drosera latifolia

In one relatively short stretch of the road on the plateau of Itatiaia National Park there's a dense population of this species. Unfortunately somebody had…


Smalsoldogg (Drosera anglica)

Smalsoldogg (Drosera anglica)

På myren som omkranser Sjølitjernet er det svært tett med både rundsoldugg og smalsoldugg. Kanskje er det også noen dikesoldugg her også, men den er vanskelig…


Rundsoldogg (Drosera rotundifolia)

Rundsoldogg (Drosera rotundifolia)

På myren som omkranser Sjølitjernet er det svært tett med soldugg. Jeg gikk i shorts, og for å ta bilder av disse må man på kne. Når jeg reiste meg i gjen var…


Rundsoldogg (Drosera rotundifolia)

Rundsoldogg (Drosera rotundifolia)

I blomstringstiden er solduggen avhengig av bestøvingstjenester fra insekter den normalt fortærer. For at insektene ikke skal sette seg i "solduggen", skyter…


Roraima Sundew (Drosera roraimae)

Roraima Sundew (Drosera roraimae)

The otherwise leathal (to insects) sundew has a different need every now and then - pollination and propagation! What to do? As it is unable to turn off its…


Roraima Sundew (Drosera roraimae)

Roraima Sundew (Drosera roraimae)

Unique to the Roraima tepui and neighboring tepuis, and is widespread and common here. It resembles the ones growing in European bogs, but has evolved…