Hassel (Corylus avellana)

Hassel (Corylus avellana)

Det meste går mennesket hus forbi - enten fordi det er så lite, elelr fordi det har en livsrytme så forskjellig fra oss. Hver våre klages det høylydt i media…


Svartor (Alnus glutinosa)

Svartor (Alnus glutinosa)

Denne svartoren vokser stort og bredgrenet like over tidevannsbeltet og de lave grenene gir lett tilgang til alt som rører seg fra de første raklene åpner seg…


Svartor (Alnus glutinosa)

Svartor (Alnus glutinosa)

Det vokser enkelte store og knudrete svartor langs sjøen, det flotteste er kanskje dette som vokser ved sjøboden i Sandbukta. Røttene sprekker opp sementen som…