Svartburkne (Asplenium trichomanes)

Svartburkne (Asplenium trichomanes)

Veldig dekorative og lette å se i fjellsidene ned mot Bunnefjorden. De vokser der bare mose og lav klarer seg, men helst der det er skygge.