Northern Lights (Aurora Borealis)

Northern Lights (Aurora Borealis)

Yet another brief and weak display. Only the green was visible to my eye, so without the camera I would not have known or seen the gorgeous purple.…


Svinemelde (Atriplex patula)

Svinemelde (Atriplex patula)

Det vokser en samling svinemelde i veikanten like før sjøen ved den gamle bryggen i Sandbukta.


Svart høstlibelle (Sympetrum danae)

Svart høstlibelle (Sympetrum danae)

Sjølitjernet huser mange øyenstikkerarter, og denne hadde tilhold i kjerringmyra nord for Sjølitjernet.


Tettegras (Pinguicula vulgaris)

Tettegras (Pinguicula vulgaris)

Langs enkelte av grusveiene i Skogbygda vokser det store bestander av tettegress.


Myk kråkefot (Lycopodium clavatum)

Myk kråkefot (Lycopodium clavatum)

Karakteristisk to-delt sporeaks som vokser fra en lang stilk. Stri kråkefot har kun et enkelt sporeaks per stilk.. 60.2578,11.5078 


Fagertorvmose (Sphagnum pulchrum)

Fagertorvmose (Sphagnum pulchrum)

En av mange torvmosearter i myren rundt Sjølitjernet. Takk til Tove H. Dahl for identifisering. 60.2578,11.5078 


Dugg på tistelfnokk

Dugg på tistelfnokk

Over lang tid har ett og ett vannmolekyl festet seg og dannet stadig større dråper, helt til jeg kom forbi og tenkte - wow!!!


Myggblom (Hammarbya paludosa)

Myggblom (Hammarbya paludosa)

Myggblom har vanligvis to blader, fra en knoll som sees tydelig her.


Myggblom (Hammarbya paludosa)

Myggblom (Hammarbya paludosa)

Alt ved myggblom er smått, og jeg lurer på hvilke insekter som sprer disse frøene når disse blir modne. Denne var en del av en gruppe på vestsiden av…