Skogsnelle (Equisetum sylvaticum)

Skogsnelle (Equisetum sylvaticum)

På denne vårstengelen har sporkapslene enda ikke åpnet seg og bladene er kun korte buster. Ofte visner stengelen etter at sporene er spredd, og det er da andre…


Skogsnelle (Equisetum sylvaticum)

Skogsnelle (Equisetum sylvaticum)

Vokser rikelig i området og om våren vokser det opp store mengder blomsterstengler. Som ellers er det ved nærsyn at man kan se de fantastiske geometriske…


Hårfrytle (Luzula pilosa)

Hårfrytle (Luzula pilosa)

Her står hårene tydelig ut fra bladet, det som skiller hårfrytlen fra de andre frytlene.


Rogn (Sorbus aucuparia)

Rogn (Sorbus aucuparia)

Om våren kan frosten komme tilbake når som helst og mange planter har dunfylte blader som beskytter mot kulden i den tidligste vekstfasen som her på rognen.…


Ask (Fraxinius excelsior)

Ask (Fraxinius excelsior)

Vokser flere steder som ungtrær, men kun et velvoksent individ i syrinskogen i Sandbukta. Dette treet husker jeg godt fra da jeg var liten, da den tykke…


Rødhyll (Sambucus racemosa)

Rødhyll (Sambucus racemosa)

Rødhyllen vokser overalt her og frør seg rikelig gjennom alle fuglene som spiser bærene. Mange planter har rødlige og blanke blader i vårveksten, og rødhyllen…


Hårfrytle (Luzula pilosa)

Hårfrytle (Luzula pilosa)

Den vosker rikelig overalt her ute - i skog, skrinne skråninger, hager og kommer til stadighet i singelgangen ned til huset. En vanlig plante med et…


Isens siste timer er kommet

Isens siste timer er kommet

Her vises sjøisen brutt opp av vestavinden og hvordan alle kanter etter gjentatte berøringer med andre isbiter har blitt til issørpe og avrundete biter. Det er…


Så rare lyder!

Så rare lyder!

For en hund er lydene av isen som bryter opp og gnisser mot hverandre noe nytt, og her må det undersøkes forsiktig.


Endelig slapp isen taket!

Endelig slapp isen taket!

7. april vil stå lenge som det seneste fjordisen i Bunnefjorden har smeltet eller brutt opp. Jeg kan ikke huske at isen har ligget så lenge. Siste "rekord" var…